Säätövoiman tarve

Säätövoiman tarve

Säätövoima on nopeasti käynnistyvää sähköntuotantoa, joka tasaa hetkittäisiä tuotannon ja kulutuksen vaihteluita. Säätövoima voidaan sekoittaa helposti varavoimaan, joka tarkoittaa reservissä olevaa sähköntuotannon kapasiteettia, joka voidaan ottaa käyttöön silloin, kuin esimerkiksi suuri voimalaitos on huollossa tai muusta syystä pois käytöstä, tai kun sähkön kulutukseen tulee piikki, johon ei pystytä perusvoimalla vastaamaan.

Sähköjärjestelmän on siis kestettävä suurimman voimalaitoksen irtoaminen sähköntuotannosta (1600 MW Olkiluoto 3 valmistumisen jälkeen). Koska suurimmatkaan suunnitellut tuulipuistot eivät ole yhtä isoja kuin suurin yksittäinen voimalaitos, ei tuulivoimalla ole vaikutusta Suomessa tarvittavan varavoiman määrään.

7000 – 8500 MW

Vuonna 2030 Suomen sähkömarkkinalla on arvion mukaan tilaa 7000 - 8500 MW:n tuulivoimakapasiteetille.

Vaihtelevana sähköntuotantomuotona tuulivoima tarvitsee jonkin verran säätövoimaa. Gasumin tekemän markkinaselvityksen mukaan Suomen sähkömarkkinalla on vuonna 2030 tilaa 7000 – 8500 MW:n tuulivoimakapasiteetille, mikä vastaa noin 25 – 30 TWh tuulivoiman vuosituotantoa. Gasumin mukaan kyseinen tuulisähköntuotanto mahtuu Suomen verkkoon, mikäli Suomen sähkön kysyntä nousee noin 10- 15 % vuoden 2019 tasosta. Sähkön kulutuksen on ennakoitu kasvavan lämmityksen, teollisuuden ja liikenteen sähköistyessä ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi.  Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2019 lopussa 2 284 MW ja tuulisähkön tuotanto vuonna 2019 oli 5,9 TWh.

Siirtokapasiteettien puitteissa tuulivoimatuotanto on syötettävissä Suomen sähkövoimajärjestelmään, eikä säätövoiman lisärakentamiselle ole tarvetta. Lisäksi tuulivoiman tuotanto voidaan ennustaa 1-2 päivää etukäteen, jolloin tuulivoiman tuotanto on myös hyvin ennustettavissa.

Lähteet:

Holttinen: Tuulivoiman säätö- ja varavoimatarpeesta Suomessa
Gasum 2020