Tuulivoiman vaikutus matkailuun

Tuulivoiman vaikutus matkailuun

Skotlannissa on tutkittu tuulivoimaloiden vaikutuksia matkailuun. Tulosten perusteella tuulivoimaloiden vaikutus matkailijoiden innokkuuteen palata turistikohteeseen näyttää olevan pieni. Tuulivoimapuistot voidaan sijoitella niin, että luontomatkakohteista osa säilyy ilman tuulivoimaloita. Toisaalta tuulivoimapuistoja voi myös hyödyntää alueen ympäristöystävällisyyden markkinoinnissa.

Joidenkin arvioiden mukaan tuulivoimaloita voidaan pitää turistinähtävyyksinä, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta matkailijoiden silmissä.

Portugalilaisen tutkimuksen (2017) mukaan vaikka tuulivoimaloiden läheisyyttä keskiaikaisiin kohteisiin nähden kritisoitiin, ei voimaloiden läsnäolo kuitenkaan vaikuttanut matkustuskohteen valintaan ja ne hyväksyttiin osaksi maisemaa.