Myytti 7

Tuulivoimasta hyötyvät vain ulkomaiset sijoittajat

Myytti 7: Tuulivoimasta hyötyvät vain ulkomaiset sijoittajat

Vastaus: Kyllä, tuulivoima on hyvä sijoitus kansallisuuteen katsomatta, lisäksi paikallistalous saa merkittävän lisän mm. kiinteistöveroista ja maanvuokrista.

Tuulivoimaan sijoittaminen on kannattavaa niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin sijoittajille. Tämän lisäksi  tuulivoima tuo merkittävän lisänsä kuntien paikallistalouteen. Mitä enemmän tuulivoimaloita kunnan alueella on, sitä merkittävämpi lisä on. Selkeimmät tuulivoiman tuomat hyödyt kunnalle ovat kiinteistöverotuotot ja maanvuokratulot.

Tuulipuistossa sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 euroa per voimala, mikäli kunta on ottanut käyttöön korkeimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin. Suurin osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee tuulipuistoissa ja niitä verotetaan voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin mukaan. Suomen tällä hetkellä suurimmassa tuulivoimakunnassa Kalajoella alueen 64 tuulivoimalaa toivat kaupungille 1,7 miljoonan euron kiinteistöverotulot vuonna 2020 (vero.fi). Kalajoen kohdalla verotulot vastaavat enemmän kuin yhden kunnallisveroprosentin tuottoa vuodessa.

Kiinteistöverojen lisäksi tuulivoimaloiden tarvitsemasta maapohjasta maksetaan korvausta maanomistajalle. Korvausta maksetaan yleensä laajemmalle alueelle, kuin vain tuulivoimalan sijaintikohdan maanomistajalle. Jossain tapauksissa maapohjasta saatava korvaus maksetaan kunnalle ja toisissa tapauksissa maan omistaa yksityinen taho. Tällöin tuotto ei tule suoraan kunnan kirtsuun vuokratulona mutta tuo välillisesti oman lisänsä aluetalouteen ostovoiman kasvuna. Tyypillisimmin tuulivoima sijoittuu Suomessa ennestään muokattuun metsätalousmaastoon. Maanomistajan näkökulmasta tuulivoiman tuoma tuotto on parempi kuin saman alueen tuotto vain metsätalouskäytössä.

Kuntien aluetaloutta vilkastuttavat myös tuulivoimainvestointien suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset sekä eri paikallisen palveluntarjonnan (esim. majoituspalvelut) lisääntynyt kysyntä hankkeen rakennusaikana.

Vastaus myyttiin on laadittu yhdessä Kalajoen Kaupunginjohtajan Jukka Puoskarin kanssa.

Tsekkaa video