Myytti 2

Tuulivoimaloiden infraääni on voimakasta läheisillä asuinalueilla

Myytti: Tuulivoimaloiden infraääni on voimakasta läheisillä asuinalueilla

Vastaus: Noin 1,5 km:n päässä tuulivoimaloista infraääni oli mittauksissa samaa luokkaa kuin kaupunkiympäristöissä.

Valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Hankkeen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke koostui kolmesta osiosta: pitkäaikaismittaukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet.

Tutkimukset kohdistettiin alueille, joilla asukkaiden tiedettiin yhdistäneen oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen. Tuulivoimaloiden infraäänen pitkäaikaismittauksin selvitettiin, millaista ääntä tuulivoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin asuntoihin. Asunnoista mitatut infraäänitasot ja A-painotetut keskiäänitasot olivat samaa suuruusluokkaa kuin kaupunkiasunnoissa esiintyy. Tuulivoimatuotantoalueelta tehty pitkäaikaismittaustulos vahvisti myös aiempien, lyhyempien mittauskampanjoiden tulokset: tuulivoimaloiden aiheuttama keskiäänitaso, 74 dB, on samaa suuruusluokkaa kaupunkiympäristön infraäänitasojen kanssa.

Tutkimustulosten mukaan infraäänialtistus ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua. Altistustaso, jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia, laaja oireiden kirjo, sekä se, että altistuskokeessa ei voitu osoittaa tuulivoimaloiden infraäänellä olevan suoria elimistövaikutuksia viittaavat siihen, että oireilua selittävät muut tekijät kuin tuulivoimaloiden infraääni.

Oireilua voi selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen terveysriskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoimaloiden infraääneen, tulkitaan niistä johtuviksi. Tulkintoihin vaikuttaa myös käynnissä oleva julkinen keskustelu. Samanlaisia monimuotoisia oireita hyvin pienillä altistustasoilla on liitetty myös muihin ympäristötekijöihin, kuten sähkömagneettisiin kenttiin, jolla ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia.

Lähde: Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys, Valtioneuvoston TEAS -hanke 2020

Kokopitkä julkaisu: Infrasound Does Not Explain Symptoms Related to Wind Turbines

Policy brief

Video tutkimustuloksista

Vastaus myyttiin on laadittu Valtioneuvoston TEAS -hankkeen (2020) tutkimustulosten pohjalta.

Tsekkaa video