Myytti 4

Tuulivoima on kallista

Myytti: Tuulivoima on kallista

Vastaus: Oikeissa olosuhteissa tuulivoima on edullisin tapa lisätä uusiutuvaa sähköntuotantoa.

Muutos on helpointa havaita jälkeenpäin – nyt on nähtävissä, että tuulivoiman hinta on ollut voimakkaassa laskussa jo vuosia. Kokonaismuutosta on ollut vaikea hahmottaa, sillä tuulivoiman investointikustannukset ovat laskeneet pikkuhiljaa, hieman kerrallaan.

Suomessa otettiin käyttöön uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmä vuonna 2011 ja vielä tuohon aikaan (vuosina 2009-2012) Suomeen valmistuneiden tuulipuistojen keskiteho oli noin 7 megawattia. Vuonna 2017 valmistui jo yli 100 megawatin tuulivoimapuisto. On selvää, että rakentamalla monta tuulivoimalaa samaan paikkaan, saadaan säästöjä. Säästöjä saadaan myös, kun rakennettavan tuulivoimalan koko kasvaa: korkeampi voimala pääsee kiinni parempiin tuulennopeuksiin ja tuottaa enemmän sähköä.

Merkittävin tekijä tuulivoiman tuotantokustannusten laskussa on tuulivoimaloiden hyötysuhteen paraneminen. Samantehoinen voimala tuottaa nyt merkittävästi enemmän energiaa vuodessa kuin ennen – vaikka vuosituotto riippuu toki aina voimakkaasti myös tuotantopaikan tuulioloista. Tämä on merkinnyt maatuulivoiman tuotantokustannuksen putoamista noin 80 €/MWh luokasta 30-40 €/MWh. Samalla on päättynyt aika, jolloin maatuulivoimaa tarvitsi tukea: uudet tuulivoimahankkeet rakennetaankin kaupallisin ehdoin.

Merituulivoimaa ei ole Suomessa vielä merkittävästi rakennettu, mutta myös merelle rakennettavan tuulivoiman tuotantokustannukset ovat tulossa alaspäin vauhdilla.

Vastaus myyttiin on laadittu yhdessä LUT-yliopiston professori Esa Vakkilaisen kanssa. 

Tsekkaa video