Myytti 8

Säätövoimaa pitää olla yhtä paljon kuin tuulivoimaa

Myytti: Säätövoimaa pitää olla yhtä paljon kuin tuulivoimaa

Vastaus: Myös sähkönkulutuksen jousto ja esim. sähkön tuonti toimivat tuulivoiman parina. Säätövoimaakin tarvitaan!

Tuulivoiman määrä lisääntyy nyt hurjaa vauhtia. Uutta tuulivoimaa rakennetaan Suomeen jopa 1000 megawattia vuodessa. Tuulivoima tuottaa vuositasolla paljon sähköenergiaa, mutta mitä tehdään silloin kun ei tuule ja koko maan tuulivoiman tuotanto laskee alhaisiin lukemiin?

Tuulivoiman tuotantoa voidaan tasapainottaa lisäämällä tuulettomina jaksoina muuta sähköntuotantoa Suomessa. Meillä keskeisin tasapainottava tuotanto on säätövoimaa tarjoava vesivoima. Vesivoimalla voidaan vastata paitsi nopeisiin tasapainotustarpeisiin, mutta myös pidempikestoisiin tuulettomiin jaksoihin.

Tuulivoiman tasapainottamisessa auttavat ratkaisevasti eurooppalaiset sähkömarkkinat. Suomi on liittynyt vahvasti yhteiselle markkinalle Ruotsin ja Viron kautta. Sähkönsiirtoyhteydet naapurimaihin ja edelleen aina Keski-Eurooppaan asti mahdollistavat sähköntuonnin tuulettomina jaksoina.

Tasapainotustarvetta vähentäisi, jos tuulivoimaa rakennettaisiin tasaisemmin ympäri maata. Tuulisuuden vaihtelu vähenee maantieteellisen alueen kasvaessa ja Suomen vahva kantaverkko mahdollistaa sähkön siirron maan sisällä. Siksikin olisi tärkeää mahdollistaa tuulivoiman rakentaminen esimerkiksi Itä-Suomeen.

Jatkossa sähkönkulutuksen ja energiavarastojen tarjoaman jouston rooli vaihtelevan tuulivoimatuotannon tasapainottajana kasvaa. Esimerkiksi lämmitystä voidaan helposti ohjata sähkönhinnan mukaan. Varsinkin suuret kaukolämpövarastot tuovat lisää joustavuutta sähkönkulutukseen. Pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi vetyvarastoon kytketty vedyntuotanto voi toimia tuulivoiman tasapainottajana. Myös sähköautot ja akkuvoimalaitokset voivat tarjota nopeaa joustoa sähköjärjestelmän tarpeisiin.

Sähkönkulutuksen joustoa kannattaa olla myös siihen tilanteeseen, kun tuulee erittäin paljon ja sähkön hinta laskee alhaiseksi tai jopa negatiiviseksi. On Suomen edun mukaista löytää puhtaalle ja edulliselle sähkölle järkevää käyttöä.

Vastaus myyttiin on laadittu yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikön Mikko Heikkilän kanssa.

Tsekkaa video