Myytti 1

Talvella ei tuule

Myytti: Talvella ei tuule

Vastaus: Talvella tuulivoimaloiden napakorkeudella on kesää tuulisempaa. Vaikka maanpinnan tasolla ei tuule, tuulee korkealla enemmän.

Normaalitilanteessa tuulen nopeus voimistuu ylöspäin mentäessä. Vaikka meidän kokemalla maanpinnan tasolla tuulta ei olisi, tuulee tuulivoimaloiden napakorkeudella enemmän. Tuulen nopeuden muutos on suurinta maanpinnan läheisyydessä, ja se on riippuvainen maapinnan peitteisyydestä ja säätilanteesta. Esimerkiksi sisämaassa tuulen nopeus voimistuu keskimäärin yli 30 prosenttia siirryttäessä 50 metrin korkeudelta 125 metrin korkeudelle. Vuonna 2020 Suomeen rakennettujan tuulivoimaloiden keskimääräinen napakorkeus oli 142 metriä. Selvästi korkeammalla nopeuden muutos on vähäisempää maanpinnan hidastavan vaikutuksen vähentyessä.

Suomessa tuulen nopeudella on vuodenaikaisvaihtelu. Talvella Suomessa on aktiivisempaa matalapainetoimintaa, jonka vuoksi tuulen nopeus on voimaloiden napakorkeudella keskimäärin voimakkaampaa. Yhdistämällä tämä kylmempään lämpötilaan ja sitä kautta tiheämpään ilmantiheyteen, tuottavat tuulivoimalat talvella kesää enemmän energiaa (Ilmatieteen laitos).

Oikealla olevasta kuvasta näkee, että myös tuulivoimatuotanto on Suomessa suurinta talvikuukausina (VTT).

Vastaus myyttiin on laadittu yhdessä Ilmatieteen laitoksen asiantuntijan Jenni Latikan kanssa. 

Tsekkaa video