Tuulivoima ja metsäpalot -työpaja

Viime kesänä Suomessa riehui mittava metsäpalo tuulipuistotyömaan alueella. Tuulipuistoja rakennetaan Suomeen vauhdilla, ja samaan aikaan sään ääri-ilmiöiden, kuten äärimmäisen kuivuuden, määrän ennustetaan  kasvavan ilmastonmuutoksen myötä. Metsäpalon mahdollisuus onkin syytä huomioida tuulivoimahankkeessa jo hyvissä ajoin: jo puiston suunnittelussa voidaan vaikuttaa mahdollisen metsäpalon hallintaan. Onko toisaalta tuulipuistojen avulla mahdollista havaita alueen metsäpaloja?

STY ja Suomen Palopäällystöliitto SPPL järjestävät yhteisen tilaisuuden alojen toimijoille 21.4. klo 12-16. Tilaisuus toteutetaan aiemmin suunnitellusta poiketen vain verkkotilaisuutena, ja siihen voi muutoksesta johtuen edelleen ilmoittautua.

Tilaisuus toteutetaan työpajana, jotta alojen välille saadaan dialogia ja voidaan yhdessä miettiä asioita luovastikin lähestyen ja ideoiden. Tilaisuudessa on painotus metsäpalojen osalta, mutta myös muuta pelastusviranomaisyhteistyötä käsitellään paljon. Miten metsäpalojen mahdollisuus voidaan huomioida jo puiston suunnitteluvaiheessa? Entä voisiko tuulivoimaloista olla apua metsäpalojen varhaisessa havaitsemisessa?

Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään linkki videotallenteisiin, jotka olisi hyvä katsoa ennen tilaisuutta ainakin sen itselle vieraamman toimialan osalta.

Ilmoittaudu