Poronhoito ja tuulivoima-ala koolla Rovaniemellä

Poronhoito ja tuulivoima-ala ovat perinteiseen tapaan laajalla joukolla koolla Rovaniemellä 14.9. Tilaisuuteen osallistujat ovat olleet vuosittain tyytyväisiä päivän antiin ja syntyneisiin verkostoihin.

Syyskuun tilaisuudessa keskeisenä teemana tämän vuoden tapaamisessa on tuulivoiman aiheuttamien haittoihin liittyvät kysymykset: vaikutusten ja haittojen huomioiminen YVA ja SVA prosesseissa, sekä haittojen välttämisen, lieventämisen ja korvaamisen/kompensaation tavat.
Tilaisuus on suunnattu poronhoidon ja tuulivoima-alan toimijoille, kunnille, maakuntaliittojen ja ELY-keskusten asiantuntijoille, sekä alalla toimiville konsulteille. Saamelaisten kotiseutualuetta erityispiirteineen ei ole käsitelty tässä työssä, mutta siitä huolimatta kaikki toimijat ja paliskuntien edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Toivomme tietoa osallistujista ruoka-ainerajoituksineen 30.8. mennessä

Ilmoittautuminen tapahtumaan.