Poronhoidon ja tuulivoima-alan yhteinen koulutustilaisuus Suomussalmella

Paliskuntain yhdistys, Suomen Tuulivoimayhdistys ja Akordi Oy järjestävät keväällä 2023 poronhoidolle ja tuulivoima-alalle yhteisiä koulutuksia, joissa pureudutaan Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja operointi poronhoitoalueella -toimintamallin pohjalta poronhoidon ja tuulivoiman vuorovaikutukseen ja hyviin käytänteisiin sekä rakentavan neuvottelun menetelmiin. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa yhdessä tietopohjaa siitä, mitä tuulivoiman takia menetettävien laidunalueiden kompensaatio voisi käytännössä tarkoittaa. Yhteistyön tavoitteena on pitkäjänteisesti toimiva ”yhteistoiminta-alusta’” jonka tarkoituksena on mahdollistaa toimijoiden välinen tiedonvaihto, neuvottelu ja ennakoiva ongelmanratkaisu.

Koulutukset on suunnattu alueilla toimiville tuulivoimatoimijoille, paliskunnille, sekä kaavoituksesta ja luvituksesta vastaaville toimijoille. Koulutukset järjestetään klo 9-16.30 ja ne ovat lähtökohtaisesti sisällöltään samanlaisia sekä maksuttomia.

Ensimmäinen koulutus järjestetään Suomussalmella.

Koulutuksen sisältö:

– Tutuiksi tuleminen, poronhoidosta ja tuulivoimasta yhdessä oppiminen
– Toimintamalli ja sen käyttäminen  – kehittävällä otteella kohti parempia käytäntöjä
– Rakentavan neuvottelun menetelmät ja ennakoiva ongelmanratkaisu
– Poronhoidon ja tuulivoiman vuorovaikutuksen syventäminen: tehdään toimintamallista yhdessä arkista totta

Ilmoittaudu mukaan

 

Lisätietoja antavat Jonna Kangasoja (jonna@akordi.fi) sekä Marja Anttonen (marja.anttonen@paliskunnat.fi)