Pitkäaikainen sähkönostosopimus

PPA-sopimuksella tarkoitetaan pitkäaikaista sähkönostosopimusta, jossa tyypillisesti suuri sähkönkäyttäjä tai joukko pienempiä sähkönkäyttäjiä sopii ostavansa sähköntuottajalta tietyn määrän sähköä sopimuksen mukaiseen hintaan esimerkiksi 10-20 vuoden ajan.

PPA-sopimus tarjoaa sopimuksen molemmille osapuolille ennustettavuutta ja vakautta. Sähköntuottajalle (eli myyjälle) pitkäaikainen ostosopimus tuo varmuuden tuulipuiston tuottaman sähkön hintatasosta ja näin luo investoinnin toteuttamiselle paremmat mahdollisuudet. Sähkönostajalle sopimus takaa varmuuden ostettavan sähkön hinnasta.

Muun muassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa suurten sähkön käyttäjien ja uusiutuvan sähkön tuottajien välisten PPA-sopimusten määrä on kasvanut todella nopeaa vauhtia viime vuosina. Myös Suomessa on julkaistu useita tuulivoimahankkeiden PPA-sopimuksia.

Miksi sähkönkäyttäjä ja – myyjä haluavat tehdä PPA:n?

Kasvava joukko suuryrityksiä on sitoutunut käyttämään toiminnassaan uusiutuvaa energiaa ja puhtaasti tuotettua sähköä. Luonnollisesti liiketoiminnallisten ratkaisujen täytyy olla myös taloudellisesti kestäviä ja kannattavia. Sähkön hinta on ennusteiden mukaan nousemassa tulevaisuudessa ja suuret sähkönkäyttäjät pyrkivät pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla sitomaan kuluttamansa sähkön tiettyyn hintatasoon. Ostajan näkökulmasta pitkäaikainen sopimus luo kulujen ennakoitavuutta ja varmuutta halutulla tavalla tuotetun sähkön saatavuudesta – sähköntuotannon kestävyys on yhä tärkeämpi myyntivaltti yrityksille.

Tuottajan näkökulmasta PPA-sopimus takaa tasaisen ja ennustettavan tulon, ja sitä kautta mahdollistaa investoinnin tekemisen ja uuden tuotantokapasiteetin rakentamisen. Esimerkiksi tuulivoimainvestoinneille on vaikeaa tai mahdotonta saada rahoitusta tilanteessa, jossa sähköpörssistä saatava markkinahinta on vuosia ollut ennätysalhaalla, 30 – 35 euroa/megawattitunnilta. Ylipäätään rahoituksen saaminen sähkön markkinahintaan tukeutuen on haastavaa, sillä sähkön hinta vaihtelee, eikä ole futuureista huolimatta tarkasti ennustettavissa.