Raportteja tuulivoiman terveysvaikutuksista (2014)

Tuulivoiman terveysvaikutuksista on Suomessakin syntynyt suurta keskustelua. Vuonna 2013 on julkaistu kaksi mielenkiintoista tutkimusta, joissa johtopäätökset ovat, että terveysvaikutuksilla pelottelu saa ihmiset huolestumaan ja kokemaan, että vaikutuksia on. Lisäksi alla on Kanadan ja Amerikan tuulivoimayhdistysten vuonna 2009 asiantuntijapaneellilla teettämä raportti, jossa todetaan ettei tuulivoimalla ole suoria terveysvaikutuksia. Listassa on myös linkkejä lisäkirjallisuuteen.

Chapman, St.George, Waller and Cakic (2013): Spatio-temporal differences in the history of health and noise complaints about Australian wind farms: evidence for the psychogenic, “communicated disease” hypothesis.


Crichton, F., Dodd, G., Schmid, G., Gamble, G., & Petrie, K. J. (2013): Can Expectations Produce Symptoms From Infrasound Associated With Wind Turbines?


Wind Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review (2009)


Summary of main conclusions reached in 17 reviews of the
research literature on wind farms and health. Compiled by Prof Simon Chapman, School of Public Health and Teresa Simonetti, Sydney University Medical School


Blogi-kirjoituksia aiheesta:


David Suzuki Foundation: Wind power opponents may be blowing hot air


Desmogblog.com: Research Finds Wind Farm Health Concerns Probably Caused By Anti-Wind Scare Campaigns


New study: wind turbine syndrome is spread by scaremongers


How the power of suggestion generates wind farm symptoms