2011 – 2016 Suomeen asennettujen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kokoamien tuulivoimatuotantotilastojen mukaan syöttötariffijärjestelmässä mukana olevien vuosina 2011 – 2016 Suomeen asennettujen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin oli vuoden 2017 lopussa 33 prosenttia. Tilastojen mukaan tuulivoima tuottaa enemmän talvella kuin kesällä.

Lataa tilastot