Valtaosalla kotitalouksista on kiinteähintainen sähkösopimus

Yhteiskunta sähköistyy ja sään mukaan vaihtelevan tuotannon osuus sähköjärjestelmässä kasvaa. Yksi tapa integroida vaihtelevaa tuotantoa sähköjärjestelmään on kuluttajan osallistaminen järjestelmän säätöön. Tutkimuksen mukaan kotitaloudet pitävät sähkönkulutuksen joustavuutta tärkeänä päästöjen hillitsemiseksi mutta vain harva harkitsee tai omaa pörssisähkösopimuksen, jossa sähkön hinta vaihtelee tunneittain. Kuluttajan roolista sähköjärjestelmän säädössä kerrottiin Suomen Tuulivoimayhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa tänään.

Tulokset perustuvat Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen BCDC Energia -tutkimushankkeessa toteutettuun kyselyyn, jossa selvitettiin kotitalouksien näkemyksiä energiaan liittyvistä palveluista ja sopimuksista. BCDC Energia -tutkimushankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat aurinko- ja tuulienergian mahdollisimman laajamittaisen ja kustannustehokkaan käytön. Tutkimuksessa markkinat yhdistetään uuden sukupolven ICT- ja digipalveluihin sekä täsmentyviin sääennusteisiin.

Tuloksien mukaan 72 prosentilla vastanneista on kiinteähintainen sähkösopimus (x snt/kWh). Kiinteähintaisen sähkösopimuksen valintaa perustellaan etenkin hinnoittelun ymmärrettävyydellä. Lisäksi valintaa perustellaan halulla välttää pörssisähkösopimukselle tyypillistä hintavaihtelua sekä edullisuudella.

Tutkimuksessa selvitettiin myös kotitalouksien näkemyksiä pörssisähkösopimuksiin liittyen. Tässä sopimustyypissä sähkön hinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin spottihintoihin perustuen. Tuloksien mukaan vain murto-osa (11 %) vastaajista on harkinnut pörssisähkösopimuksen hankkimista ja vielä pienemmällä osalla (5 %) kyseinen sopimus on jo käytössä. Valtaosalle vastaajista (66 %) on kuitenkin tärkeää, että pörssisähkösopimuksia on tarjolla alhaisesta kiinnostuksesta huolimatta.

Tuloksien perusteella 78 prosenttia vastaajista haluaisi vaikuttaa toimillaan enemmän oman sähkölaskunsa suuruuteen. Sähkölaskun suuruudessa ei kuitenkaan saisi olla merkittävää vaihtelua valtaosan (71 %) mielestä.  Yllättävän suuri osa vastaajista (14 %) ei tiedä sopimustyyppiään.

Tuloksilla on merkitystä, kun kuluttajille suunnitellaan uusia sopimuksia ja mietitään, kuinka kulutusjoustoa voidaan edistää kotitalouksien keskuudessa. Tulosten mukaan pörssisähkösopimusten lisääntyminen tarvitseekinn rinnalleen hyvän ja vaivattoman palvelukokonaisuuden

Kotitaloudet pitävät tärkeänä sähkönkulutuksen joustavuutta hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi

Kotitalouksien mielestä mahdollisuus joustaa sähkönkulutuksessa on tärkeää hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Myös energian säästämistä pidetään tärkeänä paitsi taloudellisista, myös ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä syistä.

Tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuutta vähentää sähköntuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä kulutuspiikkejä tasaamalla. Kun sähkönkulutusta siirretään ruuhkattomille matalan kulutuksen tunneille, fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita ei tarvitse käynnistää vastaamaan huipputuntien kysyntään. Joustavalla sähkönkulutuksella voidaan reagoida vaihtelevaan tuuli- ja aurinkoenergian määrään.

Kyselyyn vastanneista 76 prosenttia piti jonkin verran tai erittäin tärkeänä kotitalouksien tarjoaman jouston merkitystä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Lisäksi 54 prosenttia vastaajista oli valmis hankkimaan sopimuksen, johon sisältyy sähkönkulutuksen etäohjausta.

Kysely toteutettiin syksyllä 2016. Se lähetettiin 4 000:lle satunnaisesti valitulle omistusasujalle, ja vastauksia palautui 380 kpl. 

BCDC Energia -tutkimushankkeen verkkosivut: www.bcdcenergia.fi

Lisätietoja:

Tutkija/Tohtorikoulutettava Enni Ruokamo, Oulun yliopisto, Kauppakorkeakoulu, puh. +358 40 776 4375, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Professori Rauli Svento, Oulun yliopisto, Kauppakorkeakoulu, puh. +358 294 482 912, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Professori Maria Kopsakangas-Savolainen, Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopisto, Kauppakorkeakoulu, puh. +358 40 187 4284, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi