Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli 20 % teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Suomalainen tuulivoima on kovemmassa kasvussa kuin koskaan aiemmin, sillä kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 – 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuoreen investointitiedustelun mukaan vuoden 2021 teollisuuden kiinteiden investointien määrä on arviolta 5,2 miljardia euroa. Suomeen valmistuu tänä vuonna yhteensä 992 megawattia uutta tuulivoimaa. Tuulivoimahankkeisiin tehdyt 1,2 miljardin investoinnit kattavat kaikista teollisuuden kiinteistä investoinneista 23 prosenttia.

Tuleville vuosille julkaistujen investointipäätösten perusteella voidaan sanoa, että tuulivoima-alan investointien määrä pysyy vähintään samassa suuruusluokassa myös lähivuodet. Tähän päivään mennessä vuodelle 2022 on julkaistu tuulivoimahankkeiden investointipäätöksiä yli 1 300 megawatin edestä, mutta lisää investointipäätöksiä saattaa vielä tulla. Myös vuodelle 2023 odotetaan vähintään saman verran investointeja. Euroina vuosien 2022 – 2023 investointien määrä on yhteensä vähintään 3,1 miljardia. Tämä tarkoittaa myös, että vuosien 2021 – 2023 aikana Suomen tuulivoimakapasiteetti yli kaksinkertaistuu vuoden 2020 loppuun valmistuneesta kapasiteetista. Suomen sähkönkulutuksesta voidaan kattaa vuonna 2024 jo 20 prosenttia tuulivoimalla.

Sijoittajat uskovat tuulivoimaan

Edullinen ja puhdas sähköntuotanto kannustaa investoimaan suomalaiseen tuulivoimaan. Suomen suurimpiin tuulivoiman omistajiin kuuluva suomalaisten eläkesijoittajien omistama Exilion näkee tuulivoimaan sijoittamisen kiinnostavana myös tulevaisuudessa. ”Sen lisäksi, että tuulivoiman lisääminen tulee yhteiskuntamme hiilineutraaliustavoitteita, on sen tuottama sähkö yksinkertaisesti edullisinta markkinalta saatavaa tuotantoa. Sijoittajan on tällöin helppo olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta tuulivoimahankkeisiin sijoittamisen myötä”, summaa Exilionin Investment Manager Pasi Valasjärvi.

”Suomi on tällä hetkellä yksi wpd:n tärkeimmistä markkina-alueista”, kertoo maa- ja merituulivoimahankkeita kehittävän wpd Finland Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Heikki Peltomaa. ”Teknologian nopea kehitys on mahdollistanut markkinaehtoiset tuulivoimainvestoinnit ja nostanut tuulivoiman yhdeksi merkittävimmäksi investointikohteeksi Suomessa. Osa yrityksistä on jo tehnyt pitkäaikaisia sähkönosto- eli PPA-sopimuksia ja kun niiden edut tulevat vielä laajemmin tietoisuuteen, saadaan Suomeen lisää investointeja ja yrityksille markkinoiden halvinta sähköä”, Peltomaa jatkaa.

Lataa Suomeen rakenteilla olevien tuulivoimahankkeiden lista

Lisätiedot:

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi

Pasi Valasjärvi, Exilion, pasi.valasjarvi@exilion.fi

Heikki Peltomaa, wpd Finland Oy, 040 679 7563, h.peltomaa@wpd.fi