Tuulivoimavuosi 2019: Kaikki uudet tuulivoimalat rakennettiin markkinaehtoisesti

Tuulivoimarakentaminen jatkui viime vuonna Suomessa välivuoden jälkeen, ja tulee jatkumaan aktiivisena myös tulevina vuosina. Kaikki Suomeen vuonna 2019 valmistuneet 56 tuulivoimalaa rakennettiin markkinaehtoisesti ilman valtion tukea. Suurin osa Suomessa tuotannossa olevista tuulivoimaloista on suomalaisomistuksessa.

Vuoden 2019 aikana Suomeen valmistui 56 uutta tuulivoimalaa, joiden kapasiteetti on yhteensä 243 megawattia. Kokonaisuudessaan Suomen tuulivoimakapasiteetti oli vuoden 2019 lopussa 2 284 megawattia. Tuulivoimalla tuotettiin vuoden aikana sähköä noin 6 terawattituntia. Tuotannolla katetaan seitsemän prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta ja yhdeksän prosenttia sähköntuotannosta. Viime vuonna rakennetut voimalat valmistuivat loppuvuoden aikana, joten ne eivät juurikaan ehtineet kasvattaa vuoden 2019 vuosituotantoa. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on nyt jättänyt sähköntuotannossa jälkeensä fossiiliset energiantuotantomuodot.

Tuulivoima on tuotantokustannuksiltaan edullisin tapa rakentaa uutta sähköntuotantoa ja markkinaehtoinen rakentaminen on alkanut Suomessa vauhdikkaasti. ”Sen lisäksi, että tuulivoimarakentaminen on taas jatkunut Suomessa, on erityisen hienoa nähdä, että kaikki viime vuonna valmistuneet tuulivoimalat on rakennettu markkinaehtoisesti ilman valtion tukea. Trendi ei tule tästä maatuulivoiman kohdalla muuttumaan, vaan uutta markkinaehtoista tuulivoimaa on rakenteilla Suomeen useiden satojen megawattien edestä. Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta tulee kasvamaan nopeasti 2020-luvun alkupuolella”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

”Jotta tuulivoimarakentamisen hyvä vauhti saadaan jatkumaan ja sijoittajien mielenkiinto suomalaista markkinaa kohtaan säilymään, on halu tuulivoiman lisärakentamiseen näyttävä kunnianhimoisina tavoitteina myös tänä vuonna päivitettävässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Viralliset tavoitteet ovat tärkeitä osoituksia poliittisesta ilmapiiristä ja tahtotilasta, vaikka taloudellista tukea etenkään maatuulivoima ei enää tarvitsekaan”.

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys

Suurin osa tuulivoimasta on suomalaisomistuksessa

Neljä suurinta tuulivoimapuistojen omistajaa ovat suomalaisyrityksiä ja ne omistavat yhteensä noin 50 prosenttia suomalaisesta tuulivoimakapasiteetista. Kokonaisuudessaan 69 prosenttia Suomen tuulivoimasta on suomalaisomistuksessa. Vuoden aikana Suomeen rakennettiin vain eurooppalaista alkuperää olevia tuulivoimaloita, tanskalaisen Vestaksen ollessa edelleen voimalavalmistajien markkinajohtaja.

Lataa tuulivoimatilastot 2019