Ruotsi alkaa edistää merituulivoimaa

Ruotsin hallituksen tänään julkaiseman päätöksen mukaan Ruotsin kantaverkkoyhtiö tulee edistämään kantaverkon tuontia merelle. Suomen Tuulivoimayhdistyksen arvion mukaan Ruotsin hallituksen edistämistoimenpiteet tarkoittaisivat merkittävää tukea ruotsalaisille merituulivoimahankkeille.

Suomessa selvitetään ja määritellään parhaillaan sidosryhmätyöskentelynä, kuinka merituulipuistohankkeita saadaan liikkeelle Suomen aluevesillä. Merialueiden käytölle tarvitaan selkeät ja läpinäkyvät pelisäännöt sekä kohtuullinen vuokrataso, jolla hankkeita pääsee kehittämään. Kilpailemme investoinneista ja rahoituksesta Ruotsin kanssa tilanteessa, jossa Ruotsilla on merkittävää kilpailuetua. Ruotsissa ei esimerkiksi makseta merituulivoimaloista kiinteistöveroa tai merialuevuokraa. Suomessa olisi Ruotsin tapaan hyvä tarkastella uusiutuvan energian tuotantohankkeiden sähkönsiirtoverkkoon liittymisen pelisääntöjä. 

Suomessa tulee selvittää, kuinka merituulivoiman kilpailukykyä voidaan parantaa sekä Suomen aluevesillä että talousvyöhykkeellä. ”Merituulivoiman tuotantokustannukset ovat laskemassa ja oletettavasti ensi vuosikymmenellä päästään rakentamaan merituulivoimaa markkinaehtoisesti. Merituulivoima tarvitsee kuitenkin vielä pienen työntöavun, jonka avulla Suomeen saataisiin nopeasti syntymään osaamista ja merituulivoiman arvoketjua”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa.

”Mikäli Suomi nyt myöhästyy arvoketjun luomisesta, menevät muut maat Suomen ohi eikä osaamista saada synnytettyä Suomeen.”