STY:n lausunto ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk-sesta annetun lain muuttamisesta, jätetty valiokunnalle 6.6.2022

Lue lausunto