Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Lue lausunto