STY:n vuosikokous 20.4.2021

COVID-19-pandemian vuoksi Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n vuosikokous järjestetään etäkokouksena 20.4.2021 klo 13 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutoksia.

Kokousjärjestelyjen sujuvoittamiseksi osallistuminen vuosikokoukseen edellyttää yhdistyksen hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti jäseniltä ja heidän asiamiehiltään ennakkoilmoittautumista 13.4.2021 klo 16.

STY:n vuosikokouksen poikkeukselliset kokousjärjestelyt perustuvat Suomen eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 2.10.2020 hyväksymään väliaikaiseen lakiin (677/2020).

Yksityiskohtaisempi kutsu lähetetään erikseen sähköpostitse kunkin jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jäsenten ilmoittautuminen vuosikokoukseen