Members

BB Logistics Oy

Asiantuntijamme suunnittelevat ahtaus- ja varastointitoiminnot tuottaaksemme komponenteille mahdollisimman tehokkaan varastoinnin. Suunnittelemme lastinkäsittelyn tarkkaan etukäteen ja eri skenaarioiden osalta. Tavoittelemme mahdollisimman vähän käsittelyjä ja siirrettyjä metrejä. Huolehdimme, että tieto kumppaneidemme kanssa kulkee saumattomasti, jotta komponentit siirtyvät ilman kitkaa päämääräänsä. Otamme ennakkoluulottomasti hoitaaksemme kaikki pyynnöt projekteihin liittyen. Olemme luotettava projektikumppani.

Projekteissa olemme lähellä asiakasta ja pyrimme keksimään keinot mahdottomiinkin ongelmiin. Pyrimme toteuttamaan palveluja myös tilatun lisäksi. Teemme kaikkemme, ettemme joudu kieltäytymään.

Kalustoa ylläpidämme ajatellen, että tuoreus ja vahvuus tuovat turvallisuutta. Panostamme mielellämme kriittisiin pisteisiin, silti varautuen myös vaihtoehtoihin.

Henkilöstömme on meille enemmän kuin resurssi. Rekrytoinnin sijaan rakennamme joukkuetta. Hyvä ilmapiiri takaa tehokkaan ja työstä innostuneen otteen. Annamme varsinaisen työn tekijöiden ideoida ja kehittää tekemäänsä. Näin löydämme innovatiivisia tapoja toimia, siitä pidämme.

Palvelemalla asiakkaita joustavalla ja innovatiivisella asenteella, jolla olemme rakentaneet BB Logisticsin kokemusta muiden lastien kanssa, tuotamme palvelulle ensiluokkaisen laatutason.

https://bblogistics.fi

Infrakit Group Oy

Infrakit on suomalainen pilvipalvelu, joka yhdistää infran rakentamisen elinkaaren toimijat samalle, visuaaliselle alustalle. Mahdollistamme (esi)suunnittelun, rakentamisen ja luovutusvaiheen kautta kunnossapidon saumattoman yhteistyön. Saumaton tiedonkulku parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua, lyhentää läpimenoaikaa ja parantaa tuottavuutta.
Visiona meillä on nollapäästöiset rakentamishankkeet. Infrakit kehittää alustaan kytkettävien koneiden ja laitteiden CO2-päästöjen mittauksen, joka on ensimmäinen askel kohti päästöjen optimointia. Toimimalla resurssiviisaasti ja rakentamalla kerralla oikein on jo nyt mahdollista vaikuttaa hankkeiden päästöihin.

Lisätietoa: www.infrakit.com/fi

https://www.infrakit.com

Luova toimisto Ensemble Oy

vvind.io on moderni visualisointityökalu tuulipuistojen hankeviestintään. Palvelu on suunniteltu ja tuotettu yksinomaan tuulivoimayhtiöiden viestinnän haasteisiin ja tarpeisiin. Työkalu sisältää tuulipuistohankkeen interaktiivisen mallin kattavine tietoineen suoraan selaimessa - niin mobiili- kuin työpöytälaitteillekin.

vvind.io visualisoi 3D-mallinnetun tuulipuiston tärkeimpine tietoineen, ympäristöhavaintoineen, havainnekuvineen ja kaavapiirroksineen - helposti jaettavana linkkinä. Tuulivoimayhtiö voi itse päivittää tuulipuistojensa sivuja ja interaktiivista 3D-mallia hankkeen edetessä reaaliaikaisesti - näin kaikki tiedot ovat aina ajantasaisina suoraan selaimessa.

Työkalun avulla voitte jakaa tuulipuistosta reaaliajassa kosketeltavaa, virtuaalista pienoismallia, jonka yhteydessä hankkeen yleisviestit ovat selkeästi esillä - ympäristövaikutuksista aikatauluihin ja tuotantoarvioista voimalatietoihin.
Kaikki näyttävän modernisti ja eri laitteille valmiiksi optimoituna.

https://vvind.io

Skyfora Oy

Skyfora on suomalainen tekoälypohjaisten sääennusteiden tarjoaja, joka on erikoistunut tarjoamaan useammin päivittyviä, räätälöityjä ja tarkkoja tuuli-, jäätämis- ja sulamisennusteita tuulivoimaloiden omistajille ja operaattoreille. Yhdistämällä tuulipuiston tuotantotietoa tekoälypohjaiseen sääennusteeseen autamme yrityksiä optimoidaan tuotantoennusteitaan entuudestaan.

Tarkempien tuuli- ja tuotantoennusteiden myötä tarjoamme parempaa tietoa tehokkaampaan päätöksentekoon sähkömarkkinoilla.

https://www.skyfora.com/

Syncron Tech Oy

Energiatoimialalle Syncron Tech toimittaa SyncPower® ohjelmistoon pohjautuvia ratkaisuja.

SyncPower® vapauttaa henkilöstöä rutiinitehtävistä, sekä tuottaa valmiita laskentatuloksia ja raportteja laitoksen ohjauksen, viranomaisten ja sidosryhmien käyttöön. Energian tuotantoa ja kulutusta voidaan vaivattomasti ohjata edullisimpia tuotanto- ja kulutusmuotoja hyödyntäen. SyncPowerissa® on liityntärajapinnat tiedonsiirtoon automaatiosta, muista järjestelmistä ja ulkoisilta sidosryhmiltä.

SyncPower® huomioi raportointi- ja ohjaustarpeet, sekä tuotetun energian laskutukseen ja tuotantomaksujen tilitykseen liittyvät seikat. Markkinapaikoille osallistuminen on tehty helpoksi.

https://www.syncrontech.com