Members

Arctia Oy

Arctia's maritime services are well suited to offshore windfarm owners, developers, constructors, and operators.

We offer comprehensive services for the various phases of offshore wind farm life-cycle; from the preliminary surveys and studies to planning, construction and maintenance.

Our service solutions are always tailored to the customer needs, which may include
- Geophysical and geotechnical surveys
- Environmental surveys
- Classified facilities for handling survey materials
- Sea transport services during all phases
- Marking and smart buoys for offshore weather conditions
- Supply vessel and Ice Management services
- Offshore and shore cable laying, diving, and construction services for landfalls
- As build and follow-up subsea cable surveys

Arctia turvaa Suomen meriliikenteen kulun Itämeren jäätalven olosuhteissa, varmistaa toimivat vesiliikenneyhteydet ja tarjoaa ratkaisut turvalliseen sekä tehokkaaseen merenkulkuun haastavissa olosuhteissa merellä ympäri maailman. Monipuoliset merelliset palvelumme soveltuvat hyvin merituulipuistohankkeiden eri toimijoille ja sidosryhmille, kuten esimerkiksi luvittajille, kehittäjille, rakentajille ja operaattoreille.

Tarjoamme kattavat palvelumme merituulipuiston rakentamisen eri vaiheisiin aina esitutkimuksista suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.
Palveluratkaisumme räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa tarpeiden mukaisesti.

Palveluratkaisumme käsittävät esimerkiksi:
- Geofysikaaliset ja geotekniset tutkimukset sekä ympäristöselvityksiin liittyvät tutkimukset
- Turvaluokitellut tilat aineiston käsittelyä varten
- Merikuljetuspalvelut näytteiden ottoa tms. varten
- Olosuhde- ja merkintäpoijut sekä tutkimuslauttapalvelut
- Tukialus- ja Ice Management- palvelut
- Kaapelien lasku-, sukellus- ja rakentamispalvelut rantautumisiin
- as build- ja seurantamittaukset
- Voimaloiden ylläpitoon ja kaapelien korjauksiin liittyvät kuljetuspalvelut

https://www.arctia.fi

BB Logistics Oy

Asiantuntijamme suunnittelevat ahtaus- ja varastointitoiminnot tuottaaksemme komponenteille mahdollisimman tehokkaan varastoinnin. Suunnittelemme lastinkäsittelyn tarkkaan etukäteen ja eri skenaarioiden osalta. Tavoittelemme mahdollisimman vähän käsittelyjä ja siirrettyjä metrejä. Huolehdimme, että tieto kumppaneidemme kanssa kulkee saumattomasti, jotta komponentit siirtyvät ilman kitkaa päämääräänsä. Otamme ennakkoluulottomasti hoitaaksemme kaikki pyynnöt projekteihin liittyen. Olemme luotettava projektikumppani.

Projekteissa olemme lähellä asiakasta ja pyrimme keksimään keinot mahdottomiinkin ongelmiin. Pyrimme toteuttamaan palveluja myös tilatun lisäksi. Teemme kaikkemme, ettemme joudu kieltäytymään.

Kalustoa ylläpidämme ajatellen, että tuoreus ja vahvuus tuovat turvallisuutta. Panostamme mielellämme kriittisiin pisteisiin, silti varautuen myös vaihtoehtoihin.

Henkilöstömme on meille enemmän kuin resurssi. Rekrytoinnin sijaan rakennamme joukkuetta. Hyvä ilmapiiri takaa tehokkaan ja työstä innostuneen otteen. Annamme varsinaisen työn tekijöiden ideoida ja kehittää tekemäänsä. Näin löydämme innovatiivisia tapoja toimia, siitä pidämme.

Palvelemalla asiakkaita joustavalla ja innovatiivisella asenteella, jolla olemme rakentaneet BB Logisticsin kokemusta muiden lastien kanssa, tuotamme palvelulle ensiluokkaisen laatutason.

https://bblogistics.fi

Elomatic Consulting & Engineering Oy

Elomatic Oy is a Finnish consulting and engineering company with more than 50 years of experience in the marine and offshore industry.
In addition, the company provides demanding expert services to the process, machinery and pharmaceutical industries, among others.
Elomatic focuses on continuous improvement, hybrid solutions, alternative fuels, and energy saving solutions.
The privately owned company employs more than 1,100 professionals around the world.

In wind related business Elomatic focuses on Offshore Wind Farm projects with EPCM services for pat.pending Float Foundation concept.

www.elomatic.com

https://elomatic.com

Infrakit Group Oy

Infrakit on suomalainen pilvipalvelu, joka yhdistää infran rakentamisen elinkaaren toimijat samalle, visuaaliselle alustalle. Mahdollistamme (esi)suunnittelun, rakentamisen ja luovutusvaiheen kautta kunnossapidon saumattoman yhteistyön. Saumaton tiedonkulku parantaa suunnittelun ja rakentamisen laatua, lyhentää läpimenoaikaa ja parantaa tuottavuutta.
Visiona meillä on nollapäästöiset rakentamishankkeet. Infrakit kehittää alustaan kytkettävien koneiden ja laitteiden CO2-päästöjen mittauksen, joka on ensimmäinen askel kohti päästöjen optimointia. Toimimalla resurssiviisaasti ja rakentamalla kerralla oikein on jo nyt mahdollista vaikuttaa hankkeiden päästöihin.

Lisätietoa: www.infrakit.com/fi

https://www.infrakit.com

Kokkolan Satama Oy

Kokkolan satama – voimakkaasti kasvava kolmen sataman satama

Kokkolan sataman kautta kulkee noin kahdeksan miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa. Toimintaamme leimaa pitkäjänteinen kehitystyö mittavine ja oikea-aikaisine investointeineen, tehokkuus sekä asiakaslähtöinen palvelu, joista viimeisempänä esimerkkinä on erikoistuminen tuulivoimaloiden käsittelyyn.

Kaikki kolme satamanosaamme – Kantasatama, Syväsatama ja Hopeakiven satama – muodostavat itsenäisesti toimivien yksiköiden muodostaman tehokkaan kokonaisuuden. Meitä voikin syystä kutsua ”Kolmen Sataman Satamaksi”. Tehokkuutemme taustalla on myös vuosikymmenten kokemus, laaja kansainvälinen verkostoituminen sekä erinomaisen logistisen sijaintimme hyödyntäminen.

Meillä löytyy oma eksperttinsä jokaiselle logistiikan osa-alueelle. Räätälöimme aina koko logistiikkaketjun käyttäen pitkäaikaisia, luotettavia ja hyväksihavaittuja toimijoita. Räätälöity logistiikkaketju merkitsee asiakkaillemme muun muassa kilpailukykyistä hintaa. Hinnoittelumme on myös selkeää ja ymmärrettävää; tarjouksissamme on yleensä vain yksi hinta, joka sisältää laiva-, satama-, ahtaus-, varastointi- ja kuljetuskustannukset. Ongelmanratkaisukykymme ja -halumme takaa joustavan ja muutenkin erinomaisen palvelun sekä toimintavarmuuden myös yllättävissä tilanteissa.

https://portofkokkola.fi/

Oy Blomberg Stevedoring Ab

Ammattitaitoinen satamaoperaattori tuulivoima- ja projektilastien käsittelyässä pitkällä kokemuksella, Vaasan, Kalajoen ja Kristiinankaupungin satamissa, joista on hyvät kulkuyhteydet koko maahan. Tarjoamme asianmukaiset varastokentät ja helpon pääsyn valtatielle 8.

Olemme soveltaneet toiminnassamme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja vuodesta 2005 lähtien. Blomberg Stevedoringille on myönnetty Tullin AEO -status. AEO-operaattorina pystymme varmistamaan asiakkaillemme turvallisen materiaalivirran ja korkean asiakirjaturvan.

Professional Port operator in WTG & project cargo handling with long experience at the ports of Vaasa, Kalajoki and Kristiinankaupunki, with good connections to the whole country. We can offer appropriate storage areas and easy access to main road 8.

We have applied ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 quality, safety and environment standards in our operations since June 2005.
Blomberg Stevedoring has been granted AEO status by the Finnish Customs. As an AEO operator we are able to ensure our customers safe material flow and high document security.

https://www.blomberg.fi

Pietarsaaren Satama Oy

Tehokas ja joustava satama Pietarsaaressa Pohjanmaalla.
Meillä on isot valmiit varastokentät jotka mahdollistavat tuulivoimaloiden komponenttien välivarastoinnin ennen jatkokuljetusta Valtatie 8:lle ja edelleen tuulivoimapuistoihin.

www.portofpietarsaari.fi

Raahen Satama Oy

Raahen Satama Oy ylläpitää Raahen satamaa. Yhtiön tehtävänä on myös kehittää yleistä satamatoimintaa ja siihen liittyvää liiketoimintaa Raahen satamassa. Raahen Satama tarjoaa monipuolisia palveluita asiakaslähtöisesti. Tuulivoima-kuljetuksista meillä on pitkä kokemus.

www.raahensatama.fi