Members

Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä, lähiavaruudesta ja meristä sekä sää-, meri-, ilmanlaatu- ja ilmastopalveluita yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Ilmatieteen laitos kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan.

www.fmi.fi

Kjeller Vindteknikk Oy

Kjeller Vindteknikk is one of the leading independent expert companies in measurements, analysis, and modeling of wind in the Nordics. Since 1998, we have supported more than 500 clients to succeed. We perform complete turn-key installations of meteorological masts up to 174 m high and Lidar systems. Our services also include energy yield assessments, icing loss and ice throw modeling and post-construction analysis of operational wind farms.

Kjeller Vindteknikk on tuulen mittauksen, analysoinnin ja mallintamisen johtava asiantuntija Pohjoismaissa. Vuodesta 1998 alkaen olemme auttaneet yli 500 eri asiakasta menestymään. Toimitamme avaimet käteen-periaatteella tuulimittauskampanjoita mastoilla aina 174 m korkeuteen asti sekä Lidar mittalaitteilla. Palveluihimme kuuluu tuuliresurssi- ja tuotantoanalyysit, jäätappioiden ja jäänheittoriskien mallinnus sekä toiminnassa olevien tuulipuistojen tuotanto analyysit.

www.vindteknikk.fi