Tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittaminen

Tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittaminen

Suomeen asennetusta tuulivoimasta 40 % ja suunnitelluista hankkeista 46 % on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Tuulivoiman sijoittamista erityisesti Itä-Suomeen ja Suomen eteläisille merialueille rajoittaa muiden rajoitusten ohessa puolustusvoimien aluevalvonta. Tuulivoiman sijoittaminen erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomeen, mutta myös Suomenlahdelle tasaisi tuulisähkön tuotantoa. Tuulivoiman sijoittaminen lähemmäs Etelä-Suomen kulutusta myös vähentäisi sähkönsiirron tarvetta. Lisäksi Itä-Suomen maakunnat pääsisivät hyötymään tuulivoiman positiivista talousvaikutuksista.

Ratkaisu: Etsitään aktiivisesti keinoja yhteensovittaa Puolustusvoimien ja tuulivoiman tarpeet.