Vaaliviestit 2023

Tuulivoimaan liittyvät päätökset eivät ole aina yksinkertaisia, ja samaan aikaan tuulivoima on mahdollisuus kartuttaa kunnan tulopohjaa muun muassa kiinteistöverojen ja muun ison investoinnin tuoman elinvoiman myötä. Haluatko kuulla lisää? Kokosimme sivuillemme tietopaketin muutamista keskeisistä tuulivoima-asioista.

Suomi tarvitsee pikaisesti puhdasta omavaraista energiantuotantoa – tuulivoima on ratkaisu

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne sekä tuoreet selvitykset[1] kasvihuonekaasujen merkittävästä vähennystarpeesta osoittavat, että Suomen on tehtävä johdonmukaisia toimia tukeakseen uusia energiasektorin investointeja. Hiilineutraali, omavarainen energiantuotanto edellyttää kasvavaa tuulivoimatuotantoa. Tällä hetkellä Suomeen on rakenteilla ilman tukia reilusti yli 700 tuulivoimalaa (4400 MW) vuoteen 2025 mennessä. Varhaisessa vaiheessa olevien hankkeiden aikataulua kuitenkin hidastavat erityisesti lupa-, vaikutustenarviointi- ja kaavoitusmenettelyihin sekä muutoksenhakuun liittyvät haasteet.

Jotta tuulivoimatuotannon kysyntään on mahdollista vastata, on rakentamisen esteenä olevat pullonkaulat purettava. Kaavoitus- ja lupaprosesseja sekä hallinto-oikeuksien käsittelyjä sujuvoittamalla voitaisiin nopeasti ja ilman valtion tukea lisätä merkittävästi tuulivoimatuotantoa Suomessa ja näin edistää sekä ilmastotavoitteiden nopeaa saavuttamista että energiaomavaraisuutta.

Suomen Tuulivoimayhdistys esittää, että:

  1. Hallitus ratkaisee tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittamisen Itä-Suomessa ja Suomenlahdella niin, että tuulivoimaa voidaan sijoittaa näille alueille heikentämättä Suomen aluevalvontakykyä
  2. Hallitus poistaa turhat esteet ja resurssien haaskaus tuulivoiman kaavoituksesta ja luvituksesta
  3. Hallitus varmistaa tuulivoimalle turvallisen, ennustettavan ja kannattavan investointiympäristön

Lue lisää STY:n vaaliteemoista alta!

Lataa STY:n vaaliteemat pdf-muodossa
Lataa Merituulivoimaan liittyvät vaaliviestit

Lue myös Suomessa toimivien energiajärjestöjen yhteinen kannanotto

[1] Mm. Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hankkeen mukaan kasvihuonekaasupäästöjen lisävähennystarve olisi lähes 13 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2035 nykykehitykseen verrattuna.

Siirry sivulle: Tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittaminen

Tuulivoiman ja Puolustusvoimien toimintojen yhteensovittaminen

Siirry sivulle: Kaavoituksen, luvituksen ja viranomaismenettelyjen selkeyttäminen

Kaavoituksen, luvituksen ja viranomaismenettelyjen selkeyttäminen

Siirry sivulle: Turvallinen ja ennustettava investointiympäristö

Turvallinen ja ennustettava investointiympäristö