Yhteystietoja

Yhteystietoja

Tuulivoimakysymysten parissa työskentelee paljon eri alojen asiantuntijoita, joiden puoleen voi lisätiedon tarpeessa kääntyä. Alta listattuna löydät asiantuntijoiden yhteystietoja.

Energiateollisuus ry

Kati Takala, kati.takala (at) energia.fi, 040 528 8432

Energiavirasto

Pekka Ripatti, pekka.ripatti (at) energiavirasto.fi, 029 5050 075
Roland Magnusson (mm. kilpailutus) roland.magnusson (at) energiavirasto.fi, 029 5050 111
Vilma Jeskanen (hallinnollis-oikeudelliset kysymykset), vilma.jeskanen@energiavirasto, 029 5050 136
Heli Hyvärinen (tekniset kysymykset), heli.hyvarinen (at) energiavirasto.fi, 029 505 0077

ELY

Niina Pirttiniemi, valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta, tuulivoimaneuvonta (at) ymparisto.fi, 0295 023 044
Tuukka Pahtamaa, (YVA) tuukka.pahtamaa (at) ely-keskus.fi, 0295 038 394
Elina Saine, (YVA) elina.saine (at) ely-keskus.fi, 0295 038 432
Liisa Kantola, (YVA) liisa.kantola (at) ely-keskus.fi, 0295 038 340

Puolustusvoimat

Jussi Karhila, jussi.karhila (at) mil.fi, 0299 510912

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

STY:n yhteystiedot

Traficom

Heikki Silpola, heikki.silpola (at) sukunimi@traficom.fi
Pasi Takala, pasi.takala (at) traficom.fi
Jarmo Rintamäki, jarmo.rintamaki (at) traficom.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Valtteri Hongisto (melumallinnukset ja -mittaukset, riippumattomat asiantuntijaluennot, asukasselvitykset, asiantuntijalausunnot) valtteri.hongisto (at) turkuamk.fi, 040 5851 888

Ympäristöministeriö

Sanna Jylhä (kaavoitus) sanna.jylha (at) ym.fi, 0295 250 233
Ari Saarinen (lainsäädäntö ja ohjeistus) ari.saarinen (at) ym.fi, 050 413 7664

Luvat

Lue mistä tuulivoimahankkeisiin tarvittavat luvat ja lausunnot haetaan.

Muuta

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

HINKU-foorumi