Tuulivoimalan purkamisen kustannukset 

Purkukustannuksia tarkasteltiin todellisiin tarjouksiin perustuen vuonna 2014. Tuon ajankohdan jälkeen kasvaneet voimalakoot luovat nousupainetta hintoihin, mutta saamaan aikaan purkujen yleistyminen esimerkiksi Saksassa luo alalle kilpailua ja tehostumista, mikä luo hintoihin laskupaineita. Osa purun kustannuksista voidaan kattaa kierrätysmateriaalin myynnistä saatavalla tulolla. Kierrätysteräksen arvon voi olettaa nousevan tulevilla vuosikymmenillä. Suomessa purettujen voimaloiden toteutuneet purkukustannukset vastaavat raportissa esitettyä kustannustasoa. Suomen tuulivoimalakanta on nuorta, ja meillä aletaan purkaa tuulivoimaloita isommissa määrin vasta tulevilla vuosikymmenillä.

Lataa dokumentti