Suomi voisi yli kolminkertaistaa tuulivoimakapasiteettinsa lyhyessä ajassa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) teettämän hankekartoituksen mukaan Suomessa on suunnitteilla yli 16 500 MW:n edestä tuulivoimahankkeita. Yli 7000 MW:lla tuulivoimahankkeista on jo kunnan myöntämä rakennuslupa tai kaava. Toteutuessaan kaikki suunnitteilla olevat hankkeet tuovat Suomeen yli 24 miljardin investoinnit.

Suunnitteilla olevien hankkeiden määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti, myös luvitettujen ja kaavoitettujen hankkeiden määrä on kasvanut viime vuodesta. STY:n hankelistan mukaan Suomessa on tällä hetkellä yli 3800 MW:n edestä maatuulivoimahankkeita, joilla on kunnan myöntämä rakennuslupa ja kaava sekä yli 3100 MW:n edestä hankkeita, joilla on kunnan myöntämä kaava. Pelkästään näiden hankkeiden vuosituotanto olisi yli 26 TWh. Tällä tuotannon lisäyksellä ja jo tuotannossa olevalla tuulivoimalla voitaisiin kattaa yli 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Tällä hetkellä Suomessa on toiminnassa 2041 MW verran tuulivoimaloita.

”Meillä on Suomessa huomattava määrä täysin tai lähes rakennusvalmiita tuulivoimahankkeita. Tuulivoima-alan 2030-tavoite 30 TWh vuosittainen tuulivoimatuotanto ja 30 prosentin osuus sähköntuottannosta voitaisiin siis saavuttaa pelkästään nyt luvitetuilla ja kaavoitetuilla tuulivoimahankkeilla”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.”Suomen on mahdollista rakentaa energiaomavaraisuutta lisäävää uusiutuvan energian tuotantoa hyvinkin nopeasti, sillä hankkeet, joilla on kunnan rakennuslupa tai kaavapäätös voidaan rakentaa nopealla aikataululla. Luvitusvaiheessa oleva hanke voi parhaimmillaan olla rakennusvalmis muutamassa kuukaudessa”, Mikkonen jatkaa.

Pohjois-Pohjanmaa jatkossakin suurin tuulivoimamaakunta

Suurin osa Suomeen suunnitelluista tuulivoimahankkeista on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa myös suurin osa jo tuotannossa olevasta tuulivoimahankkeista sijaitsee. Kaikista Suomen rakennusluvallisista ja kaavoitetuista tuulivoimahankkeista 30 prosenttia sijoittuu hyvätuuliselle Pohjois-Pohjanmaalle. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaalle suunnitellaan 70 hanketta, joista 37 hankkeella on jo kunnan myöntämä rakennuslupa tai kaavapäätös. Yhteensä Suomeen suunnitteilla olevien hankkeiden lukumäärä on 211.

STY:n hankelista on ladattavissa yhdistyksen verkkosivuilla kohdassa Suunnittelussa olevat hankkeet. Kartalle sijoitettuna hankkeet löytyvät osoitteesta: http://ethawind.com/map/. Hankelistan ja kartan on päivittänyt Etha Wind.